Inspiratiebronnen

 

Na mijn studie psychologie heb ik me verdiept in allerlei verschillende stromingen. Zo is voor mij een persoonlijke werkwijze ontstaan, waarbij ik uiteenlopende inzichten op mijn manier en op maat toepas. Mijn belangrijkste inspiratiebronnen zijn:

 

Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een modern levenskunstpad waarin spirituele beoefening en elementen van psychologie/psychotherapie gecombineerd zijn. Je leert mediteren, je maakt contact met je wijsheidsgeest en brengt je energie tot stroming. Daarnaast leer je ook de patronen van je gewoontezelf kennen. Je doet diepgaand zelfonderzoek en krijgt inzicht in jouw eigen psychologische ontwikkeling. Het doel hiervan is om losser en vrijer te worden ten opzichte van je gewoontes. Om opnieuw te ontdekken hoe jij je leven vanuit vrijheid vorm wilt geven.

www.schoolvoorzijnsorientatie.nl

 

Voice-dialogue en de psychologie van de ikken

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden. In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Het uiteindelijke doel is dat je effectiever en bewuster sturing geeft aan je eigen handelen.

www.hetbalkon.nl

 

Enneagram

Het enneagram beschrijft negen persoonlijkheidstypen die elk met elkaar in verbinding staan. Het richt zich niet in eerste instantie op gedrag maar het geeft inzicht in basismotivaties, mentale modellen en de emotionele programma’s van waaruit iemand handelt. Door dit niveau van analyse onderscheidt het zich van andere typologieën. Het inzicht in je eigen enneagramtype helpt kwaliteiten en valkuilen te herkennen. Je ontwikkelt bewustzijn over hoe jouw mentale en emotionele bril je werkelijkheidsbeeld bepaalt.

 

CSR methode

Chronische Stress Reversal-methode (CSR) is een goed gefundeerde en wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Chronische stress, zonder dat je voldoende herstelt, leidt tot lichamelijke ontregeling. Dit kan gepaard gaan met allerlei fysieke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige klachten. Deze methode pakt je klachten op al deze verschillende niveaus aan. Het bestaat uit een Energie CheckUp en een 3-fasen aanpak.

www.csrcentrum.nl

 

Systemisch werken

Voor wat is het probleem een oplossing? Deze vraag, vraagt een andere blik. Binnen het systemisch werken richt je je niet op de losse onderdelen, maar juist op het geheel. Het gehele systeem wordt in ogenschouw genomen. De principes die binnen systemen van belang zijn, hebben te maken met binding (erbij horen), ordening (een bepaalde volgorde) en uitwisseling (geven-nemen). Systemen gedijen bij balans in deze principes.

www.hellingerinstituut.nl