Klachtenregeling

 • Iedere belanghebbende heeft het recht om over de wijze waarop de dienstverlener zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem/haar heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Bureau Frieda de Vries.
 • Bureau Frieda de Vries draagt zorg voor een correcte en zorgvuldige behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen en/of de gedragingen van een contractant.
 • De klacht zal binnen 5 dagen in behandeling worden genomen en zal in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 • De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 • Mocht er niet tot overeenstemming worden gekomen dan kan de klager zich wenden tot de beroepsvereniging.
  Voor klachten ten aan zien van de loopbaancoaching is dat de NOLOC, vereniging voor           loopbaanprofessionals (www.noloc.nl).
  Voor klachten ten aan zien van supervisie en coaching is dat de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsc.nl).
  Voor klachten omtrent stress en burnout begeleiding is dat het CSR Centrum (www.csrcentrum.nl).
  Uitspraak van deze beroepsorganisaties zijn bindend.
 • Bureau Frieda de Vries draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten en zal deze voor 1 jaar opslaan, daarna wordt hij vernietigd.
 • De klachtenregeling kan ten aller tijde worden opgevraagd bij Bureau Frieda de Vries

 

Gedragscode

Daarnaast volgt Bureau Frieda de Vries de gedragscode van bovengenoemde brancheorganisaties. Hierin zijn onder andere integriteit en geheimhouding uitstekend geregeld.

 

Copyright

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Frieda de Vries, materiaal dat zich op de websites bevindt, of dat in haar begeleiding wordt gebruikt en verstrekt te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

 

Contract

In het contract worden de volgende zaken opgenomen:

 • Naam van de klant en Bureau Frieda de Vries
 • De kosten
 • Eventuele kosten voor cursusmateriaal
 • De begeleiding en diensten welke zijn inbegrepen
 • De betalingstermijnen
 • De wijze van betaling
 • De duur van het contract
 • De condities waaronder de begeleiding niet doorgaat.

Bij ziekte van Frieda de Vries zal zij in overleg met de betrokkene of voor vervanging zorgen of uitstel van de begeleiding regelen. Mocht de opdrachtgever willen afzien van de begeleiding dan zullen eventuele gemaakte kosten worden terug betaald.

 • Na ondertekening heeft de opdrachtgever 14 werkdagen bedenktijd om de coaching alsnog kosteloos te annuleren.
 • De betalingsvoorwaarden: De factuur moet worden betaald binnen 4 weken na het toezenden van de factuur. Mocht er na 4 weken nog niet zijn betaald dan wordt er een herinneringsfactuur verstuurd met het verzoek binnen 2 weken te betalen. Ook wordt er telefonisch contact gelegd met de opdrachtgever.

 

Privacy

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft Bureau Frieda de Vries een privacyverklaring opgesteld. Deze is te vinden op de website.